QUY ĐỊNH, NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC GỬI SẢN PHẨM BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH

QUY ĐỊNH

- Các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình phải tuân thủ yêu cầu tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và được sản xuất từ năm 2020 trở lại đây.

- Sản phẩm bản ghi âm, ghi hình là các MV Ca múa nhạc và các chương trình biểu diễn nghệ thuật trực tuyến tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

- Thời gian cho mỗi một sản phẩm bản ghi âm, ghi hình của MV Ca múa nhạc không quá 10 phút và chương trình nghệ thuật trực tuyến không quá 120 phút.

- Các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình đảm bảo chất lượng về âm thanh, hình ảnh theo quy định.

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình của các cá nhân và nhóm cho mục đích truyền thông.

- Các cá nhân và nhóm phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp để bình chọn.

- Mỗi một cá nhân/nhóm có thể dự thi nhiều sản phẩm bản ghi âm, ghi hình.

- Trong trường hợp sản phẩm bình chọn được tạo ra bởi nhóm, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao giải thưởng đó cho trưởng nhóm hoặc đại diện nhóm.

- Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả, thu hồi giải thưởng khi sản phẩm bản ghi âm, ghi hình đạt giải bị phát hiện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thể lệ bình chọn.


NỘI DUNG

Nội dung các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên tuyền phòng, chống dịch Covid-19; cổ vũ, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, tiếp sức lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, phát huy tinh thần của các nghệ sĩ tích cực hưởng ứng tham gia sáng tác, trình diễn các tác phẩm nghệ thuật.

CÁC THỨC GỬI SẢN PHẨM BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH ĐỂ BÌNH CHỌN

- Cách 1: Tải sản phẩm lên Youtube và gửi đường link về email: vantuanvhttdl@gmail.com

- Cách 2: Quét mã QR bên dưới để gửi thông tin sản phẩm

Sản phẩm bản ghi âm, ghi hình cần ghi rõ ở phần tiêu đề: Tên cuộc bình chọn là “Kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch”; tên, địa chỉ, điện thoại cá nhân hoặc nhóm tác giả.