Họ tên: Nguyễn Duy Khoái, Hội LHVHNT TP Đà Nẵng - Đồng Ca Chống dịch
Số báo danh: 01
Giới thiệu: Bài sáng tác hưởng ứng cuộc chiến đấu chống dịch CORONA của Nguyễn Duy Khoái ( Đà nẵng )
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84828xxx277 1 19/11/2021 05:54
2 1636948737246418 2 15/11/2021 11:02
3 1636948359426418 1 15/11/2021 10:55