Họ tên: Nguyễn Minh Anh - Thương lắm Sài Gòn
Số báo danh: 03
Giới thiệu: Company: Yen Modilac
Artist: Nguyen Duc Huy and others
Photo: Tuong Le
Composer & Singer : Nguyen Minh Anh
Vocal Harmony: Nam Anh
Recoder Studio: CMentertainment
Camera : Chi Cuong
Editor: 93cstudio
Designer: Tran Nhan
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 1 15/11/2021 10:43