Họ tên: Sức mạnh Việt Nam
Số báo danh: 06
Giới thiệu: TINH THẦN ĐOÀN KẾT CỦA NGƯỜI VIỆT CHÍNH LÀ SỨC MẠNH VIỆT NAM 🇻🇳
Đất nước tôi lạ lắm có những điều không giống ở nơi đâu.
Đất nước tôi lạ lắm người với người như máu chảy trong tim.
Đơn vị: Trung tâm sản xuất và Phát triển nội dung số VTVDigital, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian