Họ tên: Đôi bờ
Số báo danh: 08
Giới thiệu: Trình bày: Phạm Thu Hà
Sáng tác: Đỗ Phương
Hoà âm: Minh Dương
Mix & Master: Quang Ba (KienQuyet studio)
Đạo diễn: Hoàng Long
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian