Họ tên: Hoàng Ngọc Dũng - Trận Đánh Này Quyết Tâm Phải Thắng
Số báo danh: 09
Giới thiệu: SÁNG TÁC: HOÀNG DŨNG
SẮC MÀU BÌNH ĐỊNH MEDIA PHỐI HỢP THỰC HIỆN
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84962xxx586 1 15/12/2021 14:34
2 84935xxx937 1 15/12/2021 13:54
3 84966xxx078 1 27/11/2021 11:03