Họ tên: Tình yêu người lính
Số báo danh: 11
Giới thiệu:
Soạn lời: Trọng Tâm
Thể hiện: Thành Ngân - Thiên Huế
Tài trợ: Trung tâm VHTT huyện Hưng Nguyên Nghệ An
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84966xxx078 1 01/12/2021 21:01
2 84946xxx826 1 21/11/2021 16:23