Họ tên: Thạch Hải Vinh - NIỀM TIN (KDEY SONG KHUM)
Số báo danh: 22
Giới thiệu: Đoàn nghệ Thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng.
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian