Họ tên: Hãy chiến thắng Covid
Số báo danh: 26
Giới thiệu: Sáng tác: Phan Thanh Chương
Biểu diễn: Tốp ca nam nữ và vũ đoàn Sen Việt
Đơn vị: Trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84358xxx298 1 01/12/2021 21:25
2 84912xxx526 1 01/12/2021 21:07