Họ tên: BÀI CA CHIẾN THẮNG, biểu diễn Công An tỉnh Cà Mau
Số báo danh: 34
Giới thiệu: Đây là 1 ca khúc mà nhạc sĩ Ngọc Hiện đã sáng tác trong bối cảnh covid diễn ra phức tạp, được sự chỉ đạo của chính phủ, nhân dân và các cấp lãnh đạo của tỉnh Cà Mau cùng nhau chống dịch với các hướng khắc phục và truy vết khanh vùng các f0 và kiểm soát được dịch bệnh. Như thế chúng ta tự tin rằng Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này.
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84773xxx993 1 17/11/2021 17:33
2 84943xxx549 1 17/11/2021 17:30
3 84945xxx333 1 16/11/2021 14:18
4 84916xxx720 1 15/11/2021 20:55
5 84942xxx431 1 15/11/2021 19:34
6 MOMO 37 15/11/2021 18:45
7 84779xxx882 1 15/11/2021 18:45
8 MOMO 4 15/11/2021 18:44
9 84911xxx917 1 15/11/2021 18:44
10 84943xxx262 1 15/11/2021 18:42