Họ tên: Phạm Thế Anh - Soạn theo Bài Người đi đi ngoài phố
Số báo danh: 42
Giới thiệu: Học sinh lớp 7e trường THCS Lê Hồng Phong thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian