Họ tên: Lê Anh Tuấn - Không Lùi Bước
Số báo danh: 48
Giới thiệu: Hòa tấu Nhạc giao hưởng và nhạc dân tộc
KHÔNG LÙI BƯỚC - DON'T GIVE UP
Sáng tác: Lê Anh Tuấn
Hòa âm - phối khí: Phú Studio
Dựng phim: Khánh Toàn
Thiết kế ảnh bìa: Trần Hùng
Đơn vị thực hiện: Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen.
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian