Họ tên: Niềm Tin Của Má
Số báo danh: 55
Giới thiệu: Chặp cải lương: Niềm Tin Của Má
Kịch bản: Hùng Vương
Đạo diễn: Quốc Tín
Diễn viên: Thu Nguyệt, Nhất Phương, Kim Hiền, Trúc Ly
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian