Họ tên: Tiếng Vọng Non Sông
Số báo danh: 57
Giới thiệu: Ca cổ: Tiếng Vọng Non Sông
Sáng tác: Giang Điền
Đạo diễn: Quốc Tín
Biểu diễn: Hùng Vương - Hằng Ni
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian