Họ tên: Thực Hiện 5K
Số báo danh: 60
Giới thiệu: Tiểu phẩm hài: Thực Hiện 5K
Kịch bản: Hùng Vương
Đạo diễn: Quốc Tín
Diễn viên: Quốc Tín, Hoa Biển
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian