Họ tên: Đứng Yên Là Yêu Nước
Số báo danh: 61
Giới thiệu: Đạo diễn Quốc Tín xin gửi đến quý vị tiểu phẩm “Đứng Yên Là Yêu Nước" Với thông điệp mọi người nên chấp hành tốt chủ trương chính sách của nhà nước cùng chung tay đẩy lùi corona
Tác giả : Thanh Bền
Đạo diễn : Quốc Tín
Diễn viên: Ngọc Xanh - Quốc Tín - Minh Ngoán - Lê Vinh
quay phim : Công Phạm
Dựng Phim : Quốc Huy
Hậu trường : Minh Thiện
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian