Họ tên: Hẹn Qua Mùa Dịch
Số báo danh: 65
Giới thiệu:
Tác giả : Tiến Dương
Đạo diễn : Quốc Tín
Diễn viên: Phi Hải - Quốc Tín
Quay phim và dựng phim : Công Phạm
Hậu trường : Minh Thiện
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian