Họ tên: Nguyễn Thị Kiều Nga - Chung lòng giữ mãi màu xanh
Số báo danh: 78
Giới thiệu: Thốt nốt, Cần Thơ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84903xxx201 1 19/11/2021 20:22
2 84369xxx876 1 19/11/2021 09:55
3 84979xxx537 1 19/11/2021 09:34
4 84939xxx677 1 18/11/2021 22:21
5 84939xxx677 1 18/11/2021 22:20
6 84939xxx677 1 18/11/2021 22:20
7 84939xxx677 1 18/11/2021 22:20
8 84939xxx677 1 18/11/2021 22:20
9 84939xxx677 1 18/11/2021 22:19
10 84939xxx677 1 18/11/2021 22:18