Họ tên: Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn - “Cùng chung tay đẩy lùi Covid-19”
Số báo danh: 90
Giới thiệu: Sáng tác: Thế Việt - Nguyễn Hoàng Giang
Biên đạo: Đắc Hải
Thể hiện: Thiên Thanh và tốp nam nữ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian