Họ tên: Nhà hát Ca múa kịch LS - Đồng Lòng đoàn kết chiến thắng đại dịch
Số báo danh: 95
Giới thiệu: “Tác phẩm “Đồng lòng đoàn kết chiến thắng Covid”
Sáng tác: Nguyễn Trọng Tiến
Biên đạo: Việt Trung
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian