Họ tên: Nguyễn Trung Nguyên - "Bó hoa trên hàng rào cách ly" 
Số báo danh: 96
Giới thiệu: Hội Sân khấu Cần Thơ
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian