Họ tên: Bắc Ninh Bắc Giang Niềm tin Chiến Thắng
Số báo danh: 106
Giới thiệu:
Soạn lời: Lê Thế Song
Trình bày: NSND Tự Long - NS Xuân Hồng
Nhóm Thế Song Tự Long
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84967xxx698 1 15/12/2021 20:36
2 84982xxx469 1 15/12/2021 20:25
3 84982xxx469 1 15/12/2021 20:25
4 84912xxx803 1 15/12/2021 20:23
5 84912xxx803 1 15/12/2021 20:23
6 84912xxx803 1 15/12/2021 20:23
7 84912xxx803 1 15/12/2021 20:23
8 84912xxx803 1 15/12/2021 20:23
9 84912xxx803 1 15/12/2021 20:22
10 84912xxx803 1 15/12/2021 19:32