Họ tên: Gửi đồng đội tôi: "Gửi anh người lính biên phòng"
Số báo danh: 108
Giới thiệu: Bài hát: Gửi anh người lính biên phòng
Soạn lời: Lê Thế Song
Trình bày: NSND TỰ LONG - QUỲNH SEN
Âm nhạc: NSƯT Phạm Vương
Dàn nhạc: "Nhà hát chèo quân đội"
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84967xxx698 1 14/12/2021 22:48
2 84967xxx698 1 14/12/2021 22:47
3 84354xxx916 1 14/12/2021 17:04
4 84354xxx916 1 14/12/2021 17:04
5 84354xxx916 1 14/12/2021 17:04
6 84354xxx916 1 14/12/2021 17:04
7 84354xxx916 1 14/12/2021 17:04
8 84354xxx916 1 14/12/2021 17:04
9 84354xxx916 1 14/12/2021 17:03
10 84354xxx916 1 14/12/2021 17:03