Họ tên: Chèo Đôi ta hẹn ngày chiến thắng
Số báo danh: 114
Giới thiệu:
Tác giả: Lê Thế Song (soạn lời)
Trình bày: NSND TỰ LONG và NSƯT DIỆU HẰNG
Nhóm Thế Song Tự Long
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84912xxx803 1 15/12/2021 20:58
2 84354xxx916 1 15/12/2021 20:38
3 84967xxx698 1 15/12/2021 20:37
4 84967xxx698 1 15/12/2021 20:37
5 84967xxx698 1 15/12/2021 20:37
6 84967xxx698 1 15/12/2021 20:36
7 84982xxx469 1 15/12/2021 20:25
8 84982xxx469 1 15/12/2021 20:25
9 84982xxx469 1 15/12/2021 20:25
10 84982xxx469 1 15/12/2021 20:25