Họ tên: Thành phố Bác Hồ chống dịch thành công
Số báo danh: 116
Giới thiệu: TP BÁC HỒ chống dịch Covid theo điệu Phụng Hoàng.
Thể hiện:NS_TS Xuân Hồng.
Soạn lời: Lê Thế Song
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84967xxx698 1 15/12/2021 20:37
2 84967xxx698 1 15/12/2021 20:36
3 84982xxx469 1 15/12/2021 20:25
4 84912xxx803 1 15/12/2021 19:32
5 84354xxx916 1 14/12/2021 17:04
6 84982xxx469 1 14/12/2021 16:49
7 84912xxx803 1 14/12/2021 16:24
8 84912xxx803 1 14/12/2021 16:24
9 84912xxx803 1 14/12/2021 16:24
10 84912xxx803 1 14/12/2021 16:24