Họ tên: Thắm tình quân dân
Số báo danh: 117
Giới thiệu: NSND Thúy Ngần hát Chèo Sa lệch chênh chống dịch Covid,
Tác giả Lê Thế Song soạn lời
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84912xxx803 1 08/12/2021 08:59
2 84912xxx803 1 08/12/2021 08:59
3 84354xxx916 1 04/12/2021 07:14
4 84354xxx916 1 03/12/2021 20:33
5 84912xxx803 1 02/12/2021 20:20
6 84912xxx803 1 02/12/2021 20:20
7 84913xxx932 1 23/11/2021 06:58
8 84967xxx698 1 23/11/2021 06:57
9 84967xxx698 1 21/11/2021 22:08
10 84967xxx698 1 21/11/2021 22:04