Họ tên: Gửi anh người lính biên phòng chặn dịch
Số báo danh: 120
Giới thiệu: Trình bày: NSND Khắc Tư và NSND Thúy Ngần
Tác giả: Lê Thế Song.
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84912xxx803 1 08/12/2021 08:59
2 84912xxx803 1 08/12/2021 08:59
3 84354xxx916 1 04/12/2021 07:14
4 84354xxx916 1 04/12/2021 07:14
5 84354xxx916 1 03/12/2021 20:33
6 84912xxx803 1 02/12/2021 20:21
7 84912xxx803 1 02/12/2021 20:20
8 84913xxx932 1 23/11/2021 07:01
9 84967xxx698 1 23/11/2021 06:57
10 84967xxx698 1 21/11/2021 22:08