Họ tên: Gửi người chiến sĩ Việt Nam
Số báo danh: 123
Giới thiệu: Sáng tác và thể hiện Quang Hải
Đạo diễn: Tuấn Nguyễn
Hòa âm: Trần Phong
Quay phim: Tuấn Nguyễn - Hoàng Luyến
Kỹ thuật dựng: Tuấn Nguyễn
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84912xxx962 1 04/12/2021 07:03
2 84976xxx424 1 28/11/2021 20:01
3 84904xxx296 1 27/11/2021 19:07
4 84967xxx175 1 27/11/2021 14:56
5 84946xxx574 1 27/11/2021 14:56
6 84983xxx780 1 27/11/2021 13:52
7 84364xxx002 1 27/11/2021 13:51
8 84356xxx545 1 27/11/2021 13:51
9 84906xxx303 1 27/11/2021 13:50
10 84915xxx819 1 26/11/2021 18:56