Họ tên: Những Chiến Sĩ Tay Không Cầm Súng
Số báo danh: 148
Giới thiệu: Ca cổ: Những Chiến Sĩ Tay Không Cầm Súng
Sáng tác: Thanh Xuân
Biểu diễn: Nhất Phương
Đạo diễn: Quốc Tín
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian