Họ tên: Mẹ Con Ở Tuyến Đầu
Số báo danh: 155
Giới thiệu: Ca cổ: Mẹ Con Ở Tuyến Đầu
Sáng tác: Nguyễn Tiến Dương
Đạo diễn: Quốc Tín
Biểu diễn: NSƯT Hoa Phượng
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian