Họ tên: Cánh Chim Bồ Câu Trắng
Số báo danh: 159
Giới thiệu: Ca cổ: Cánh Chim Bồ Câu Trắng
Sáng tác: Trọng Sĩ
Đạo diễn: Quốc Tín
Biểu diễn: Hằng Ni
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian