Họ tên: Ở Nhà Với Ngoại
Số báo danh: 160
Giới thiệu: Ca cổ: Ở Nhà Với Ngoại
Sáng tác: Lý Bông Dừa
Đạo diễn: Quốc Tín
Biểu diễn: Ngọc Xanh & Hồng Giang
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian