Họ tên: Giấc Mơ Thành Hiện Thực
Số báo danh: 162
Giới thiệu: Tiểu phẩm: Giấc Mơ Thành Hiện Thực
Kịch bản: Ngọc Ngân
Đạo diễn: Quốc Tín
Diễn viên: Quốc Tín, Thế Sơn, Hoàng Công, Quang Vinh, Văn Ngoán, Văn Dũng
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian