Họ tên: Em Sẽ Chờ Anh
Số báo danh: 164
Giới thiệu: Ca cổ: EM SẼ CHỜ ANH
Sáng tác: Lâm Hữu Tặng
Biểu diễn: Nghệ sĩ Hùng Vương - Nghệ sĩ Trúc Ly
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84987xxx890 1 15/11/2021 14:24