Họ tên: Tiểu phẩm: Chung Tay Đánh Bay Covid
Số báo danh: 165
Giới thiệu: Kịch bản: Thanh Bền
Đạo diễn: Quốc Tín
Diễn viên: Quốc Tín, Ngọc Xanh, Thế Sơn, Hằng Ni, Hùng Vương
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian