Họ tên: Nhậu Thời Covid
Số báo danh: 169
Giới thiệu: Tác giả và đạo diễn : Quốc Tín
Camera Và dựng phim : Công Phạm
Sản Xuất : VNC Cinema
Đạo Cụ hiện trường : Minh Thiện
với các diễn viên : Quốc Tín - Thế Sơn - Minh Dũng - Minh Ngoán - Ngọc Xanh
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian