Họ tên: Cách Ly Thời Cô-vy
Số báo danh: 170
Giới thiệu: Tác Giả & đạo diễn : Quốc Tín
Diễn Viên: Nghệ Sĩ Kim Hiền - Nghệ Sĩ Hằng Ny
Đoàn Cải Lương Hương Tràm
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian