Họ tên: Vững Chốt
Số báo danh: 183
Giới thiệu: Tiểu phẩm cải lương: “Vững chốt”
- Tác giả: NSƯT Vương Hải
- Đạo diễn: NSƯT Vương Hải
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian