Họ tên: Thần Dược Chống Covid
Số báo danh: 184
Giới thiệu: Tiểu phẩm chèo: “ Thần dược chống Covid”
- Tác giả: Nhật Hóa
- Đạo diễn: Vương Cảnh
- Âm nhạc: Vũ Thiềng
- Mỹ thuật: Văn Anh
- Biểu diễn: Tập thể nam nữ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa
Điện thoại liên hệ: 0913293410 (NSND Hàn Hải)
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian