Họ tên: Quê em chống dịch
Số báo danh: 199
Giới thiệu: Tác Giả & Đạo Diễn: NSUT Võ Thùy Dương, NSƯT Lê Thu Huyền
Loại Hình: Múa Rối Nước & Cạn
Biểu diễn: Nhà hát Múa rối Thăng Long
Chỉ đạo Nghệ thuật: GĐ-NSƯT Trần Thanh Hiền
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 200 15/12/2021 23:59
2 MOMO 10000 15/12/2021 23:58
3 MOMO 200 15/12/2021 23:56
4 84886xxx399 1 15/12/2021 23:53
5 MOMO 200 15/12/2021 23:53
6 MOMO 99 15/12/2021 23:49
7 84342xxx999 1 15/12/2021 23:47
8 84984xxx699 1 15/12/2021 23:47
9 84984xxx699 1 15/12/2021 23:47
10 MOMO 200 15/12/2021 23:47